ทางหลวงแนะเส้นทางลัด ทางเลือกช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 60

Discussion in 'Thai Auto News' started by Thai Auto News, Apr 5, 2017.

By Thai Auto News on Apr 5, 2017 at 4:14 AM
  1. Thai Auto News

    Thai Auto News Moderator

    //wp-content/uploads/2017/04/รถติดสงกรานต์.jpgทางหลวงแนะนำเส้นทางขึ้นเหนือลงใต้ 5 ภาคสู่ต่างจังหวัดช่วงสงกรานต์ปีนี้ ลดจราจรติดขัด สราวุธ ทรงศิวิไล รองอธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เปิดเผยว่า คาดว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ จะมีประชาชนใช้บริการทางหลวงจำนวนมาก กรมจึงได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงแนะนำเส้นทางเลือกสู่จังหวัด 5 ภาคคือ ทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ช่วยหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดและลดระยะเวลาการเดินทาง ทั้งนี้ เส้นทางกรุงเทพ-ภาคเหนือ 4 เส้นทาง ได้แก่ 1.กรุงเทพ-นครสวรรค์ จากกรุงเทพฯไปถนนรังสิต (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) –จ.อยุธยา – จ.อ่างทอง – จ.สิงห์บุรี (ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเชีย) – อ.มโนรมย์ (ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน) จากนั้นมุ่งหน้า สู่นครสวรรค์ 2.กรุงเทพ-นครสวรรค์ จากกรุงเทพฯไป จ.นนทบุรีใช้ทางหลวงหมายเลข 340 – จ.สุพรรณบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 340 -จ.ชัยนาท ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน จากนั้นมุ่งหน้าสู่จ.นครสวรรค์ . 3.กรุงเทพ– นครสวรรค์ จากกรุงเทพฯไป จ.นครปฐม ใช้ทางหลวงหมายเลข 346-จ.สุพรรณบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 321 – จ.อุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 333 จากนั้นมุ่งหน้าสู่จ.นครสวรรค์ และ 4.กรุงเทพ – พิษณุโลก จากกรุงเทพฯไปรังสิต – อ.วังน้อย – จ.สระบุรี – จ.ลพบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน- อ.ตากฟ้า ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 จากนั้นมุ่งหน้าสู่จ.พิษณุโลก . เส้นทางกรุงเทพ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เส้นทาง ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ – นครราชสีม จากกรุงเทพฯไป อ.วังน้อย ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน-จ.สระบุรี – อ.ปากช่อง – อ.สีคิ้ว ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จ.นครราชสีมา 2.กรุงเทพ-นครราชสีมา จากกรุงเทพฯไป จ.สระบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน–อ.ม่วงค่อม ใช้ทางหลวงหมายเลข 205 – อ.ท่าหลวง ใช้ทางหลวงหมายเลข 2256 –อ.ด่านขุนทด ใช้ทางหลวงหมายเลข 2148 – อ.ขามทะเลสอใช้ทางหลวงหมายเลข 2068 จากนั้นมุ่งหน้าสู่จ.นครราชสีมา 3.กรุงเทพ- นครราชสีมา จากกรุงเทพฯไป จ.สระบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน –อ.ม่วงค่อม ใช้ทางหลวงหมายเลข 205 – อ.ท่าหลวง ทางหลวงหมายเลข 2256 - บ.บัวชุม,บ.หนองสอง ใช้ทางหลวงหมายเลข 2234,2247 – อ.ปากช่อง ใช้ทางหลวงหมายเลข 2422 จากนั้นมุ่งหน้าสู่จ.นครราชสีมา และเส้นทาง 4.กรุงเทพฯ – นครราชสีมา จากกรุงเทพไป จ.นครนายก ใช้ทางหลวงหมายเลข 305 – อ.บ้านนา ใช้ทางหลวงหมายเลข 3051, 33 – อ.แก่งคอย ใช้ทางหลวงหมายเลข 3222-อ.ปากช่อง ใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ จากนั้นมุ่งหน้า สู่จ.นครราชสีมา . เส้นทางกรุงเทพ-ภาคตะวันออก 5 เส้นทาง ได้แก่ 1.กรุงเทพ-ระยอง จันทบุรี ตราด จากกรุงเทพ ไปมอเตอร์เวย์ – เมืองพัทยา ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 – กระทิงลาย – บ้านโป่ง ใช้ทางหลวงหมายเลข 36 จากนั้นมุ่งหน้าสู่จ.ระยอง จันทบุรี และตราด 2.กรุงเทพ-ระยอง จันทบุรี ตราด จากกรุงเทพไปมอเตอร์เวย์ ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7-อ.บ้านบึง – บ้านโป่ง ใช้ทางหลวงหมายเลข 344 จากนั้นมุ่งหน้าสู่จ.ระยอง จันทบุรี และตราด เส้นทาง 3 กรุงเทพ– พัทยา ระยอง จันทบุรี ตราด จากกรุงเทพไปมอเตอร์เวย์ – จ.ชลบุรี ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 หรือ ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท- แยกกระทิงลาย –เมืองพัทยา ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท จากนั้นมุ่งหน้าสู่จ.ระยอง จันทบุรี และตราด เส้นทางที่ 4 กรุงเทพ- พัทยา จากกรุงเทพไปถนนบางนาตราด ทางหลวงหมายเลข 34 มุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าสู่เมืองพัทยา และ 5.กรุงเทพ-พัทยา จากกรุงเทพฯไปเมืองพัทยา ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ถนนสุขุมวิท . เส้นทาง กรุงเทพ- ภาคกลาง 3 เส้นทาง ได้แก่ 1.กรุงเทพ-อ่างทอง จากกรุงเทพไปรังสิต – ต่างระดับคลองหลวง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน – เชียงรากน้อย ใช้ทางหลวงหมายเลข 3214- ใช้ทางหลวงหมายเลข 347 มุ่งหน้าสู่จ.อ่างทอง 2. เส้นทางกรุงเทพ – อ่างทอง จากกรุงเทพไปรังสิต – ต่างระดับคลองหลวง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน-ต่างระดับบางปะอิน – จ.อยุธยา ใช้ทางหลวงหมายเลข 32จากนั้นมุ่งหน้าสู่จ.อ่างทอง และ 3. กรุงเทพ-อ่างทอง จากกรุงเทพฯไปวงแหวนตะวันออก ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9- ต่างระดับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) –วังน้อย ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน – ถนนโรจนะ ใช้ทางหลวงหมายเลข 309จากนั้นมุ่งหน้าสู่จ.อ่างทอง . เส้นทางกรุงเทพ-ภาคใต้ 3 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพ – ประจวบคีรีขันธ์จากกรุงเทพไป จ.สมุทรสาคร – จ.สมุทรสงคราม ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 ถนนพระราม2 – แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม จากนั้นมุ่งหน้าสู่จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2.กรุงเทพ – ประจวบคีรีขันธ์ จากกรุงเทพ ไป อ.สามพราน – อ.นครชัยศรี – จ.นครปฐม – จ.ราชบุรี –แยกวังมะนาว – จ.เพชรบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม จากนั้นมุ่งหน้าสู่จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ3.กรุงเทพฯ – ประจวบคีรีขันธ์ จากกรุงเทพฯไปถนนบรมราชชนนี ทางหลวงหมายเลข 338 ปิ่นเกล้า –นครชัยศรี-อ.นครชัยศรี – จ.นครปฐม – จ.ราชบุรี – แยกวังมะนาว –จ.เพชรบุรี ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม จากนั้นมุ่งหน้าสู่จ.ประจวบคีรีขันธ์ อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงยังได้ติดตั้งป้ายเส้นทางเลี่ยงหรือ เส้นทางแนะนำ ทุกเส้นทางเป็นระยะๆ รวมถึงการปรับปรุงเส้นทาง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง และจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดจนเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางทั้งขาไปและขากลับ โดยติดต่อสายด่วน 1586 ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ ที่นี่ ต้องการซื้อรถมือสอง ตรวจสอบราคารถยนต์มือสอง .

    ที่มา: .
     

Comments

Discussion in 'Thai Auto News' started by Thai Auto News, Apr 5, 2017.

Share This Page